FR

Wat is Paper Chain Forum?

Doelstellingen van PCF

PapierDe missie van Paper Chain Forum VZW is, sinds 1992, de verspreiding van informatie over de relatie tussen papier en milieu in de meest ruime zin van het woord en meer specifiek: het verduidelijken van het harmonieuze en duurzame karakter van deze relatie en het informeren van het grote publiek op een objectieve en gefundeerde wijze.

Paper Chain Forum zet zich daarom ook in om enkele hardnekkige misvattingen over papier en milieu te corrigeren of uit de wereld te helpen.

Paper Chain Forum verbindt zich ertoe enkel objectieve en wetenschappelijk verantwoorde informatie te verspreiden.

Paper Chain Forum heeft de ambitie ook erkend te worden als papiercommunicatieplatform dat een beter imago verleent aan een keten, waarvan de (milieu) troeven nog te vaak miskend worden.

Paper Chain Forum groepeert alle beroepsfederaties van de Belgische papierketen. Alle economische sectoren die met de papierwereld te maken hebben maken er deel van uit. Vandaag zijn dat: boseigenaars, de papierpulp-, papier- en kartonproducenten, de papier- en karton verwerkende industrie, de grafische industrie, de uitgevers van de geschreven pers en de oud papier recuperanten.

De gecombineerde inspanningen van deze beroepsfederatie moet Paper Chain Forum in staat stellen om meer geavanceerde, middellange- en lange termijn communicatieprogramma's de ontwikkelen.

De leden van Paper Chain Forum komen regelmatig bij elkaar om acties te definiëren, te plannen en te organiseren.
we love paper