FR

Partnerschap BOS 2.0

De gemeente Lanaken, Sappi Lanaken en het Paper Chain Forum slaan de handen in elkaar om de relatie tussen bos en mens te versterken.

Om het brede publiek op een objectieve en gefundeerde wijze te informeren over het harmonieuze en duurzame karakter van de relatie tussen papier, milieu en bos en de burgers nauw te betrekken bij de bijzondere band tussen papier en bos, sluiten de gemeente Lanaken, Sappi Lanaken en het Paper Chain Forum een partnerschap.

Dit partnerschap is een Belgische primeur die andere gemeenten hopelijk zal inspireren om de relatie tussen hun burgers en het bos toegankelijker en hechter te maken.

Intentieverklaring

De gemeente Lanaken verbindt zich ertoe om:
 • een duurzame relatie te onderhouden met het bos;
 • een duurzaam milieu- en klimaat beleid na te streven in alle geledingen van het gemeentebestuur;
 • de drempel naar het bos in de gemeente zo laag mogelijk te maken voor de burgers en bewoners van alle leeftijden aan te moedigen om van het bos gebruik te maken en het te leren kennen.
Sappi Lanaken zet zich in om:
 • het bos als steeds hernieuwbare bron van haar bestaan in stand te houden;
 • de duurzame relatie die de papierketen onderhoudt met het bos bekend te maken bij het brede publiek;
 • als lokale economische actor en belangrijke werkgever in de regio de harmonieuze relatie tussen het bos, het milieu en zijn medewerker in de verf te zetten.
Het Paper Chain Forum engageert zich om:
 • de partners op actieve wijze te ondersteunen met acties om de bevolking sterker te betrekken bij het bos en hun kennis te verbeteren rond de diverse functies ervan: recreatief, economisch, educatief, klimaat en biodiversiteit;
 • inwoners te informeren op een objectieve en gefundeerde manier over de harmonieuze relatie tussen papier en milieu;
 • een educatief pakket voor kinderen uit het basisonderwijs uit te werken in samenwerking met GoodPlanet en uit te rollen in de gemeentelijke scholen.

Over het bos

Ontdek de verschillende functies van een bos

 1. Ecologische rol
  Bossen regelen het klimaat, verzachten het broeikaseffect, beletten dat de grond verschraalt en beschermen hem tegen erosie. Bovendien vormen zij de uitverkoren woonplaats voor ontelbare diersoorten en planten.
 2. Economische rol
  Sinds mensenheugenis betekenen bossen ook een onmisbaar element in het voortbestaan van de mens. Hij vindt er voedsel, hout voor verwarming en voedselbereiding, grondstoffen om huizen te bouwen en in te richten. Ook vindt men er de basisgrondstof om papier te vervaardigen.
 3. Sociale rol
  Bossen zijn een plaats voor ontspanning en rust in onze moderne maatschappij en zorgen tevens voor tewerkstelling.

Ontdek de link tussen papier en bos

Wat velen niet weten:
Verstandig papier gebruiken is goed voor het bos.


Om kwaliteitshout te verkrijgen dienen de bossen op regelmatige tijdstippen uitgedund te worden teneinde de resterende bomen optimaal tot volwassenheid te brengen. De uitdunning van de bossen levert bomen van beperkte omvang, die ingezet worden bij de productie van papier. Dit uitdunnings- en snoeihout vertegenwoordigt 50% van de grondstoffen voor de Europese papierindustrie. De verkregen inkomsten moedigen de boseigenaars aan om hun bossen optimaal en duurzaam te beheren.

Daarenboven is de papierindustrie koploper qua recyclagepercentage. In Europa wordt 70,4 % van alle papier gerecupereerd voor recyclage. België is zelfs koploper met een recyclagegraad van 76,1 %.

Alle houtvezels die in Europa gebruikt worden voor de productie van papier zijn bovendien afkomstig uit duurzaam bosbeheer. In België worden daartoe twee certificatiesystemen toegepast: PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) en FSC (Forest Stewardship Council). Dit zijn gespecialiseerde onafhankelijke instanties die zowel de criteria voor het bosbeheer als de opvolging ervan in de hele papierketen vastleggen als basis voor certificatie. Deze certificatie garandeert dat het hout afkomstig is van duurzaam beheerde bossen, die goed onderhouden worden, met respect voor de biodiversiteit en de sociale, economische en ecologische functie ervan.

Meer weten ›

Over het partnerschap

De samenwerking vertaalt zich in een uitgebreid actieplan.
De voornaamste doelen zijn:

De band tussen burgers milieu, het bos en papier versterken

De samenwerking vertaalt zich hiertoe in een uitgebreid actieplan. Naar aanleiding van 'de week van bos' (van 9 oktober tot 16 oktober 2016) in het Pietersheimbos, waar de partners op 9 oktober van 10u00 tot 16u00 het gezelligste boscafé van Vlaanderen organiseren.
Wandelaars en fietsers krijgen er een drankje en kunnen in de boskiosk een boek, krant of magazine ontlenen. Met deze actie wordt de band tussen het papier en het bos visueel sterk gemaakt en krijgen inwoners informatie over het belang van duurzaam bosbeheer.
(Gelegenheidsadres: Neerharenweg 12, Lanaken – ingang boswandelingenparcours aan parking van de kinderboerderij)
Houd deze website en vooral de activiteitenkalender goed in het oog en mis in de toekomst geen enkele activiteit.


Burgers sensibiliseren over het ecosysteem van het bos

Begin 2017 komt er een educatieve wandelroute met informatiepanelen over de multifunctionaliteit van het bos. Het bos beschermt (wilde fauna, flora, water, bodem, ...), produceert (hout, materialen, zuurstof, paddestoelen,...) en is gastvrij (landschap, informatiebron, recreatie en werkgelegenheid). Door onze kennis van alle functies van het bos en de bijbehorende beroepen te vergroten zorgen we ervoor dat we dit erfgoed collectief kunnen bewaren.


Het verbeteren van de kennis van jongeren over het bos

Een educatief programma werd op poten gezet door GoodPlanet. Dit om de kennis over het bos te verbeteren en de emotionele band met het bos te versterken. Tussen september en december, zal GoodPlanet alle klassen van het vierde leerjaar begeleiden in hun ontdekkingstocht door het bos. Dit in 3 stappen:
 • Onderdompeling in het bos: met alle zintuigen deze bijzondere leefomgeving (her)ontdekken.
 • De functies van het bos: wat leert het bos ons? Welke producten halen we er uit? Wat is een duurzaam beheer van het bos?
 • Papier: Hoe maken we papier? Hoe gebruiken we het op school, thuis en in de gemeente?
De lessen 'link met het bos, met extra aandacht voor de link bos-kind' zullen beschikbaar zijn voor alle docenten en voor elke graad van het lager onderwijs.

Doe mee!

Als inwoner

De partners zullen aantal acties uitrollen die tot doel hebben om de inwoners aan te moedigen om de omliggende bossen verder te ontdekken en te gebruiken.

Contacteer de gemeente Lanaken

Gemeentebestuur Lanaken
T +32 (0)89 730 730
info [at] lanaken [dot] beAls school

Contacteer GoodPlanet Belgium

Peter Hulpiau
T 02 893 08 24
p [dot] hulpiau [at] goodplanet [dot] be


Partners

Partnerschap BOS 2.0 is een project van:


Paper Chain Forum is een vzw die al twintig jaar alle deelnemers aan de papierketen in België groepeert. Dit zijn de eigenaars van bossen, producenten, invoerders, verwerkers en groothandelaren van papier en karton, de grafische industrie, uitgevers van de geschreven pers en recuperatiebedrijven van oud papier. PCF vertegenwoordigt meer dan 5.000 ondernemingen en biedt in globaal werken aan meer dan 60.000 personen. PCF heeft als doel het grote publiek beter en correct te informeren over de relatie tussen papier en milieu.
Meer informatie: www.paperchainforum.org et www.infopapier.be
Sappi Lanaken
Gemeente Lanaken
GoodPlanet Belgium leert sinds 1997 jongeren en volwassenen duurzaam leven. Ze ontwikkelt en begeleidt projecten, vormingen en lespakketten rond alle duurzaamheidsthema's (water, energie, mobiliteit, consumptie, natuur, groene jobs, ...). Zo wil deze vzw zoveel mogelijk mensen hun weg naar duurzaamheid laten vinden in onze complexe maatschappij en hen helpen om bewuste keuzes te maken. De organisatie richt zich daarbij in de eerste plaats naar kinderen en jongeren. Jaarlijks worden 8.000 scholen bereikt en sensibiliseren de educatief medewerkers meer dan 200.000 kinderen en jongeren.

GoodPlanet Belgium profileert zich sinds kort ook als partner voor ondernemingen die stappen willen zetten in de richting van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook andere doelgroepen, zoals verenigingen of openbare besturen, kunnen bij GoodPlanet Belgium terecht. Zo worden jaarlijks ook ruim 20.000 volwassenen bereikt.
Meer informatie: www.goodplanet.be

Pers

Voor persvragen kunt u contact opnemen met:

Yelena Busschots
T +32 (0)472 494 666
yelena [at] upr-corporate [dot] be

Contact

Contacteer de Papierindustrie – Paper Chain Forum

PCF – Paper Chain Forum

Maya Einhaus
T +32 (0)2 626 98 29
maya [dot] einhaus [at] paperchainforum [dot] be

Contacteer de gemeente

Lanaken

Gemeentebestuur Lanaken

T +32 (0)89 730 730
info [at] lanaken [dot] be

Contact Sappi Lanaken

Sappi Lanaken

Irmgard Pinxt
T +32 (0)89 719 955
irmgard [dot] pinxt [at] lanaken [dot] be

Contact pers

Voor persvragen kunt u contact opnemen met :

Yelena Busschots
T +32 (0)472 494 666
yelena [at] upr-corporate [dot] be

Contact scholen

GoodPlanet Belgium

Peter Hulpiau
T 02 893 08 24
p [dot] hulpiau [at] goodplanet [dot] be
we love paper