FR

Papier & recyclage

Oud papier is een grondstof

recyclageRecyclage maakt integraal deel uit van het productieproces van papier en karton. Het komt steeds meer voor, het wordt alsmaar belangrijker en steeds beter beheerd. In Europa vertegenwoordigt oud papier meer dan 55% van de vezels die worden gebruikt voor de productie van papier en karton. Voor de papierindustrie is recyclage de prioritaire vorm van valorisatie van oud papier.

Bij papierrecyclage worden de houtvezels uit oud papier en karton gerecupereerd en eventueel gemengd met nieuwe vezels, gewonnen uit hout, om nieuw papierdeeg te maken. Dit deeg zal gebruikt worden om huishoudrollen, nieuwe verpakkingen van papier of karton, kranten en magazines, schoolschriften en zelfs boeken te maken.


Het recyclageproces

Als de grote onzuiverheden verwijderd zijn wordt het oud papier gemengd met water om de cellulosevezels van elkaar te scheiden. Het resultaat is een grijsachtig deeg. Dit deeg wordt vervolgens gereinigd om er residueel afval uit te verwijderen zoals nietjes, vernis, lijmresten, stukjes plastic enz. In bepaalde gevallen, afhankelijk van welk papier men wil maken, moeten de inktdeeltjes van de vezels worden verwijderd. Het deeg wordt ontinkt en schoongemaakt. Uiteindelijk krijgt men een homogeen deeg dat gebruikt wordt om nieuw papier te maken.

Men kan niet eindeloos recycleren

Door het veelvuldig bewerken worden de vezels steeds korter en gaat hun kwaliteit achteruit. Eenzelfde vezel kan 2 tot 5 keer worden gebruikt, afhankelijk van het soort papier dat wordt gefabriceerd. Men moet dus constant nieuwe vezels toevoegen in de globale productiecyclus. Hoe hoger de vereiste kwaliteit van het papier, hoe groter de inbreng van nieuwe vezels. Sommige soorten papier, zoals kranten en verpakkingen, worden echter vaak volledig gefabriceerd op basis van oud papier. Bovendien worden de grenzen van het hergebruik van oud papier permanent verlegd door onderzoek en ontwikkeling.

schema recyclage

Gerecycleerd papier in cijfers...
  • We produceren jaarlijks 5 miljoen ton huishoudelijk afval in ons land
  • ¼ van het afval is papier: oude kranten, oude brochures, gebruikte verpakkingen van papier of karton, enz.
  • In 2013 werd 1.695.000 ton oud papier ingezameld in België
  • Al het papier dat in ons land wordt ingezameld, wordt gerecycleerd
  • In Europa is meer dan 55% van de vezels, gebruikt door de industrie, afkomstig van oud papier
  • In 2013 werd 1.207.000 ton oud papier gerecycleerd door de Belgische fabrieken. Dat vertegenwoordigt een verviervoudiging in 20 jaar. De industrie investeert namelijk al enkele jaren massaal in recyclagecapaciteiten. Zo heeft Stora Enso in 2003 na een investering van meer dan 500 miljoen euro haar nieuwe recyclagelijn in Gent opgestart.

Het nut van afval sorteren

We weten het allemaal, oud papier goed sorteren en inzamelen is een must omdat al het in ons land ingezamelde papier wordt gerecycleerd. Het gaat dus niet verloren. Hoe meer papier er wordt ingezameld, hoe meer oud papier kan ingezet worden. En de industrie heeft een stijgende behoefte aan oud papier…

Sorteren en selectief inzamelen is een zaak van iedereen. Het is dus heel belangrijk om oud papier te scheiden van het andere afval omdat dit laatste de kwaliteit van het papier vermindert en bijgevolg ongeschikt maakt voor recyclage.

Recuperatiebedrijven halen de grote onzuiverheden uit het oud papier: plastic, diverse metalen en ander afval. Ze sorteren het en persen het in balen, afhankelijk van de verschillende papierkwaliteiten. Er bestaan in totaal ongeveer 50 verschillende soorten oud papier.

De expertise van de oudpapierrecuperanten is dus zeer belangrijk en onontbeerlijk om de recyclage van oudpapier mogelijk te maken.

Een objectieve e-mail voetnoot

Papier is een nobel, hernieuwbaar en duurzaam materiaal dat alom wordt gerecycleerd en zeker geen bossen vernietigd.
Als u een slogan onder uw e-mail wilt gebruiken, waarom dan niet een objectieve slogan, zoals:
we love paper