FR

Papier en digitaal

De Mythe:

Digitaal is beter voor het milieu.

De Feiten:

Digitaal heeft ook een effect op het milieu.
  • Er worden vele zeldzame en niet hernieuwbare grondstoffen aangewend voor de productie van elektronisch materiaal.
  • Het energieverbruik van datacenters is verdrievoudigd sinds het jaar 2000 en zal verviervoudigen tegen 2020.
  • Elektronisch afval is de snelst groeiende afvalstroom en groeit per jaar 3 keer sneller dan de totale afvalstroom.Digitale media zijn een perfecte en doeltreffende manier van communicatie, maar ze zijn niet noodzakelijk duurzamer dan papier.

Voor de productie van elektronische apparatuur worden grondstoffen aangewend, die moeilijk ontginbaar, kostbaar om te produceren en niet-hernieuwbaar zijn. De elektronische toestellen moeten ook van energie worden voorzien, die dikwijls wordt opgewekt uit verschillende, niet-hernieuwbare materialen (steenkool, kernenergie). De energie, nodig voor het aandrijven van alle ICT-apparatuur in de wereld, slorpt nagenoeg 10 % van het totale elektriciteitsverbruik op. Bovendien neemt de energieconsumptie van deze sector nog steeds sterker toe, mede door de ontwikkeling van internet via mobiele toestellen en door de alsmaar groeiende behoefte aan opslag van gegevens.

De elektronische afvalberg is de snelst groeiende afvalstroom in de wereld met een jaarlijkse toename van 3 à 5 %.
Bovendien is de nuttige heraanwending van afgedankt elektronisch materiaal 19 % (een inzamelingsgraad van 20 % x een recyclagegraad van 95 %), terwijl deze voor papier en karton 70 % bedraagt ( inzamelingsgraad van 70 % x een recyclagegraad van 100 %).


Het fenomeen 'greenwashing'

'Greenwashing' of 'ecologisch witwassen' bestaat erin dat een onderneming of een organisatie haar communicatie– en marketingactiviteiten stoelt op een overdreven en niet gestaafde argumentatie om haar milieublazoen op te poetsen. In de meeste gevallen is de impact van het product of de dienst op het milieu gering of onbestaande.

In het geval van papier, wordt 'greenwashing' zeer dikwijls door ondernemingen gehanteerd om hun klanten te overtuigen om over te schakelen van papieren facturen naar elektronische facturatie. De gebruikte argumenten zijn meestal milieuargumenten, terwijl het voornaamste doel van deze ondernemingen is om hun administratie– en portkosten te reduceren. Goed om weten is, dat het verzenden van een e-mail van 1MB circa 19 gram CO2 uitstoot en dat er 'geen bomen worden gespaard' door elektronisch te factureren.

Paper Chain Forum boodschap over GreenwashingEnkele leuke voetnoten voor onder de e-mails

Als u een slogan wil plaatsen onder een e-mail, waarom dan niet een objectieve voetnoot, zoals:
  • Verspil geen papier. Als je deze e-mail print, recycleer hem dan nadien.
  • Maak pas een afdruk van deze mail, als er een goede reden voor is.
  • Stuur dit bericht enkel door als het echt nodig is. Zo helpt u mee de CO2-uitstoot te verminderen.

Download deze pagina als PDF ›
we love paper