FR

Milieucharter

Charter 2018

charterPaper Chain Forum (PCF), dat alle schakels van de papierketen vertegenwoordigt, vierde op 8 februari 2018, tijdens haar eerste conferentie "Circulariteit en bio-economie" de 10de verjaardag van zijn milieucharter met een nieuw engagement voor de volgende 10 jaar.

De belangrijkste aspecten van deze verbintenis zijn de ontwikkeling van boscertificering en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, de verhoging van de energie-efficiëntie en de vermindering van de CO2-uitstoot in de sector, de toename van oud papier- en kartoninzameling en het gebruik van ecodesign.

Download hier het charter ›Charter 2008

charterHet Paper Chain Forum voert, in naam van de volledige papierketen, informatie-, communicatie- en sensibiliseringsacties over de duurzame relatie tussen papier en milieu om de publieke opinie te informeren over duurzamer omgaan met papier.

In 2008 resulteerden deze inspanningen in de ondertekening van een milieucharter door alle beroepsfederaties van de papierketen. Deze primeur voor de Belgische industrie en voor Europa betekent concreet dat de papiersector zich engageert om gezamenlijk maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering. Op deze manier steunt de sector ook de strijd tegen illegale houtkap, ondermeer via het boscertificatiesysteem met het PEFC of FSC keurmerk.

Download hier het charter ›
we love paper