NL   FR

Milieucharter

charterHet Paper Chain Forum voert, in naam van de volledige papierketen, informatie-, communicatie- en sensibiliseringsacties over de duurzame relatie tussen papier en milieu om de publieke opinie te informeren over duurzamer omgaan met papier.

In 2008 resulteerden deze inspanningen in de ondertekening van een milieucharter door alle beroepsfederaties van de papierketen. Deze primeur voor de Belgische industrie en voor Europa betekent concreet dat de papiersector zich engageert om gezamenlijk maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering. Op deze manier steunt de sector ook de strijd tegen illegale houtkap, ondermeer via het boscertificatiesysteem met het PEFC of FSC keurmerk.

Download hier het charter ›
we love paper